Patroon "Anne"...

by Els
(Nederland)In mijn kinderjaren had ik een grote pop met de naam "Lotje" waarmee ik uren kon spelen....nadat we een aantal keren waren verhuisd is mijn pop "zoekgeraakt".. inmiddels heb ik een nieuwe pop...ze komt uit Spanje en ik noem haar "Rose".
Na een zoektocht op Pinterest voor poppenkleding kwam ik bij deze site terecht en was meteen verliefd...zulke mooie patroontjes die de pop een bijzondere uitstraling geven....ik heb dit patroon gedownload Anne nr;0000 (gratis patroon" en breiboek nr1 besteld...ik vindt het een geweldig boek en kijk uit naar het volgende boek....

Comments for Patroon "Anne"...

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 21, 2022
Rating
starstarstarstarstar
In English
by: Kjell

In my childhood, I had a big doll called "Lotje" that I could play with for hours....after we moved a few times my doll "lost".. now I have a new doll...she is coming out of Spain and I call her "Rose".
After a search on Pinterest for doll clothes, I came across this site and immediately fell in love... such beautiful patterns that give the doll a special look.... I downloaded this pattern Anne nr; 0000 (free pattern" and knitting book nr 1 ordered...I think it's a great book and looking forward to the next book....

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Your Own Favorite Doll Knitting Pattern Page.