Lucas 0224D

by Els
(Nederland)

Ingebreide patronen zijn een uitdaging voor mij maar ik vond dit patroon zo leuk dat ik het toch maar ging proberen...het is goed gelukt ,al zeg ik het zelf.. dit dankzij de duidelijke aanwijzing in het patroon. Het is ideaal dat deze patronen worden vertaald.. Dankjewel Georgette.....

Dankjewel Malfred...

Comments for Lucas 0224D

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 29, 2022
Rating
starstarstarstarstar
Lucas 0224D
by: AnonymousEstela

Your doll looks beautiful. I like your choice of colors very much.

Jan 28, 2022
Rating
starstarstarstarstar
In English
by: Kjell

Knitted patterns are a challenge for me but I liked this pattern so much that I just went to try it ... it worked well, even though I say it myself .. this thanks to the clear indication in the pattern. It is ideal that these patterns are translated .. Thank you Georgette .....

Thank you Målfrid ...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Your Own Favorite Doll Knitting Pattern Page.