Instructions in English... click here ...

Instruksjoner på norsk ... klikk her ...

Anleitung auf Deutsch ... klicken Sie hier...

Instruktioner på svenska ... klicka här...

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Thank you for subscribing to Doll clothes knitting patterns Newsletter
In an hour or two, you'll receive an e-mail welcoming you to Doll clothes knitting patterns - Newsletter. It will also ask you to confirm your subscription. Why? To make sure that no one subscribed your e-mail address without you knowing about it.

YOUR FREE KNITTING PATTERN ANNE: When you confirm your subscription in the next email, immediately you will a get a Thank You page with the link and password to the free pattern download page.

If you don't receive this e-mail (the subject is "Please Confirm Your Doll clothes knitting patterns - Newsletter Subscription"), please check your trash or junk folder. If you don't find the e-mail anywhere, you may have entered a typo in the address. So, in case you don't receive it at all, please come back and try again.
To continue with your visit to the site, click here to return to the home page or select a page from the Navigation menu on the left.


INSTRUKSJON På NORSK

Takk for at du abonnerer på nyhetsbrevet.
Innen et par timer mottar du en email som ønsker deg velkommen til Strikkeoppskrifter til dukkeklær - Nyhetsbrev. Mailen vil også be deg bekrefte abonnement ditt. Hvorfor? For få være sikker på at ingen andre har abonnert via din e-post adresse uten at du vet om det. Teksten der er på engelsk, men du finner lett linken som du bekrefter ved å på klikke.

DITT GRATIS STRIKKEMØNSTER ANNE: Når du bekrefter bestillingen i neste email får du umiddelbart opp en Thank You side som inneholder linken pluss passordet til siden med det nedlastbare strikkemønstret ANNE

GJELDER KUN DEG SOM HAR MåLFRIDS NYE BOK DUKKESTRIKK
Når du bekrefter bestillingen i neste email får du umiddelbart opp en side som inneholder linken Gratis mønster til boken Dukkestrikk, der mottar du en ekstra gratis strikkeoppskrift.

Dersom du ikke mottar denne mailen som har overskriften "Please Confirm Your Doll clothes knitting patterns - Newsletter Subscription" (her unngår vi ikke engelsk), sjekk papirkurven eller boksen for søppelpost.
Finner du ikke den neste mailen noe sted har du antakelig gjort en skrivefeil i mail adressen din. I så fall, kom tilbake og fyll ut skjema på nytt.

For å fortsette dette besøket på nettstedet, klikk her så returnerer du til hjemmesiden eller du kan velge ett tema fra navigasjonsfeltet opp til venstre.


INSTRUKTIONER PÅ SVENSKA

Tack för at du prenumerar på nyhetsbrevet.
Inom en timma mottar du et e-postmeddelande som välkomnar dig till Stickbeskriv till dockakläder - Nyhetsbrev. I e-postmeddelandet kommer vi också att be dig bekräfta din prenumeration. Varför? Se till att ingen annan har tecknat via din e-postadress utan din vetskap. Texten är på engelska, men du hittar lätt den länk som du bekräfta genom att klicka på.

DIN GRATIS STICKMÖNSTER ANNE: När du bekräftar din beställning i nästa brev kommer du omedelbart att se en Thank You sida som innehåller länken och ditt lösenord till sidan med nedtlastbare stickning mönster ANNE.

Om du inte får detta e-post som har rubriken "Please Confirm Your Doll clothes knitting patterns - Newsletter Subscription") kontrollera din papperskorg eller skräp folder.
Om du inte hittar e-posten var som helst kan du fömodeligen ha angett ett stavfel i adressen. Så om du inte finner det alls, kom tillbaka och försök igen.

För att fortsätta detta besök på webbplatsen, klicka här sedan återvända till hemsidan


ANLEITUNG AUF DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich bei Målfrid Gausels Puppenstrickmuster Newsletter eingetragen haben.
Innerhalb von ein bis zwei Stunden werden Sie eine Willkommens-E-Mail für Ihre Anmeldung beim Puppenstrickmuster-Newsletter erhalten. Dort müssen Sie Ihre Registrierung für das Abonnement bestätigen. Warum? Um sicherzustellen, dass kein Unbefugter Ihre E-Mail-Adresse ohne Ihr Wissen benutzt hat.

IHR KOSTENLOSES STRICKMUSTER ANNE:
Wenn Sie Ihre Anmeldung in der nächsten E-Mail bestätigt haben, bekommen Sie sofort eine Danke-Seite. Dort bekommen Sie ein Passwort und einen Link zur Download-Seite für das kostenlose Muster.
Wenn Sie diese E-Mail nicht erhalten (mit dem Betreff: "Bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung für den Puppenstrickmuster-Newsletter"), dann sehen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach.

Wenn Sie die E-Mail nirgendwo finden können, haben Sie wahrscheinlich einen Tippfehler in der Adresse. In diesem Fall kõnnen Sie die E-Mail nicht erhalten. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Klicken Sie hier um auf unsere Startseite zu kommen, oder suchen Sie sich eine Seite über die Navigationsleiste aus.
  Free pattern download instructions ... click here ...

  Instruksjoner for nedlasting av gratis mønster ... klikk her ...

  Instruktioner för nerladdning av gratis mönster ... klicka här...

  Anleitung für den Download des kostenlosen Musters ... hier klicken...Tank you for confirming the subscription of the Knitting Doll Clothes Newsletter.

FREE DOLL KNITTING PATTERN ANNE!
Click on the link below to get the members page. Please note, when you are prompt for password, use this: anne

Go to member resource page to download your free knitting pattern - click on this link, then use this password: anne

A welcoming e-mail is already on its way to you!
Download instructions will be repeated in the email.

Best regards
Maalfrid og Kjell


  Takk for at du bekrefter din bestilling på nyhetsbrevet.

GRATIS STRIKKEOPPSKRIFT ANNE!
Klikk på linken nedenfor så kommer du til medlemssiden med det nedlastbare strikkemønstret. NB! Dette er passordet du må bruke:anne
Klikk her og gå til medlemsiden med gratis strikkemønster,
- bruk passord: anne

Til deg som har boken Dukkestrikk
Klikk her ... og gå til medlemsiden med gratis strikkemønster. Bruk som passord det ordet som står øverst på side 17 i boken Dukkestrikk. Skriv inn passordet med kun store bokstaver nøyaktig slik det er skrevet i boken.

En email som ønsker deg velkommen som abonnent er allerede på vei til deg.
Instruksen for nedlasting av gratis stikkemønster blir gjentatt der.

Hilsen
Målfrid og Kjell


  Tack för att bekräftar din prenumeration på Nyhetsbrevet Stickbeskrivningar för Dockakläder.

GRATIS STICKMÖNSTER ANNE!
Klicka på länken nedan och du får gå till medlemssidan med nedladdningsbara stickbeskrivningar. OBS! Detta är det lösenord du måste använda: anne
Klicka här för att gå till medlemssidan fri stickning mönster
- Använd lösenord: anne

En välkomnande e-post är redan på väg till dig!
Instruktioner för nerladdning av gratis stick mönster upprepas där.

Vänliga hälsningar
Målfrid og Kjell


  Danke, für Ihre Bestätigung der Anmeldung zum Puppenstrickmuster-Newsletter..

KOSTENLOSES STRICKMUSTER ANNE!
Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um auf die Mitglied-Seite zu kommen. Ihr Passwort ist: anne

Hier geht es zur Mitglied-Seite und zum Download wird in dieser E-Mail wiederholt. dann verwenden Sie dieses Passwort: anne

Eine Willkommens-E-Mail ist bereits auf dem Weg zu Ihnen!
Die Anleitung zum Download wird in dieser E-Mail wiederholt.

Mit besten Grüßen
Målfrid og KjellENGLISHThank you for subscribing to Maalfrid Gausel - Doll clothes knitting pattern Newsletter.When you click on the confirmation link below you get a "Thank You" page with the free pattern download instructions, please read it carefully.

NORSKTakk for at du bestiller Målfrids Nyhetsbrev "Dukkestrikk".Klikk på linken i den engelske teksten rett under her for å bekrefte bestillingen på Nyhetsbrevet. Straks du klikker kommer det umiddelbart opp en ”Takk” side med instruksjoner for nedlasting av gratis mønstret ANNE, les nøye.

SVENSKTack för att du prenumererar på Målfrid Gausel Nyhetsbrev för docka stickning mönster.När du klickar på länken i den engelska texten nedanför här kommer genast upp ett "tack "-sida med instruktioner för att ladda ner gratis mönster Anne, läs det noggrant.

DEUTSCHVielen Dank für das Abonnieren von Maalfrid Gausel Doll Kleider Strickmuster Newsletter.Klicken Sie auf den Link in der englische Text unterhalb hier, um den Newsletter zu bestätigen. Sobald Sie darauf klicken kommt sofort ein "Danke"-Seite mit Anweisungen zum Herunterladen der kostenlosen Muster ANNE, sorgfältig zu lesen.


ENGLISHWelcome to Maalfrid Gausel - Doll clothes knitting patterns.Your subscription will start with the next issue.I hope you enjoy the e-zine as much as I do writing it.REPEAT OF FREE PATTERN ANNE DOWNLOAD INSTRUCTIONS:Go to: http://www.doll-knitting-patterns.com/members-page.htmlPassword: anne

NORSKVelkommen til Målfrid Gausels Nyhetsbrev Dukkestrikk.Abonnementet ditt trer i kraft ved neste utsendelse.Jeg håper du vil like nyhetsbrevet like mye som jeg liker å lage det.GJENTAKELSE AV INSTRUKSJON FOR NEDLASTING AV GRATIS MØNSTER ANNE.Gå til: http://www.doll-knitting-patterns.com/medlemside.htmlPassord: anne

SVENSKVälkommen till Målfrid Gausel – Nyhetsbrevet Dockakläder stickbeskrivningar.Din prenumeration trëder i kraft vid nästa nummer.Jag hoppas du njuter av nyhetsbrevet lika mycket som jag gör att skriva det.UPPREPNING AV ANVISNINGARNA ATT LADDA NER GRATIS MÖNSTER ”ANNE.” Gå till: http://www.doll-knitting-patterns.com/medlems-sida.htmlLösenord: anne

DEUTSCHHerzlich willkommen bei Målfrid Gausel - PuppenstrickmusterIhr Abonnement beginnt mit der nächsten Ausgabe.Hoffentlich freuen Sie sich ebenso wie ich auf das nächste E-Magazin.HIER IST DIE WIEDERHOLUNG DER ANLEITUNG FÜR DEN DOWNLOAD DES KOSTENLOSEN MUSTERS “ANNE”Wechseln zu: http://www.doll-knitting-patterns.com/mitglieds-seite.htmlPasswort: anne…………………………………………………………………………………Wishing you all the bestIch wünsche Ihnen alles Gute

Maalfrid and Kjelldoll-knitting-patterns.com NYHETSBREV PRODUKT

A Summer Dream ... sooo cute
- in super soft cotton - easy to knit

See more pictures of lovely 0060D ANNIKA in the Photo Gallery...click hereFriday, Saturday and Sunday you get 45 % off on these pattern for Clothes in super soft cotton for summerdays - 0060D ANNIKA

Se flere bilder av nydelige 0060D ANNIKA i Foto Galleriet...klikk her
Fredag, lørdag og søndag får du 45% rabatt på dette strikkemønstret for dukkeklær i myk bomull for sommerdager - 0060D ANNIKA

Sehen noch mehr Bilder in der Fotogalerie...Klicken sie hier
Am Freitag, Samstag und Sonntag erhalten sie 45% Rabatt auf die Kleidung in Baumwolle für Sommertage - 0060D ANNIKA,
NYHETSBREV BONUS1

Heading

Download Bonus1 free gift...
- in case you have not downloaded it yet


Now and then we will send the special bonus patterns link to our subscribers, Download your Bonus1 free free gift...click here

Nå og da vil vi sende nyhetsbrev med link for nedlasting av våre bonusmønstre. I tilfelle du ikke har fått Bonus1 mønster enda, ...klikk her og last det ned nå


Download des kostenlosen Bonus1 Musters "Weihnachtsgrüße 2008"...Klicken sie hier
<a href="http://www.doll-knitting-patterns.com/0009-nice-doll-knitting-patterns.html"> <img src="http://www.doll-knitting-patterns.com/images/0009-joanne-american-girl-doll-knitting-pattern-jacket.jpg" border="0" border="0" align height="220" width="150"> tekst </a>Bestill et FRITT abonnement
på vårt Nyhetsbrev

(Verdi kr. 2100,- helt kostnadsfritt!)..
...så vil du få
tilgang til medlemsiden
der du nå kan fylle ut DiSC personlighetstest

samt at du vil motta...
ideér og metoder innen ledelse og coaching,
salg/markedsføring, kommunikasjon og konfliktløsing >rekruttering/oppsigelse, arbeidsmiljø og motivasjon og nøkkelområder for personlig suksess.
Hovedtemaene ser du opp til venstre.

E-mail adresse

Fornavn

Deretter


Din e-mail adresse er i fullstendig trygge hender.
Den vil bare bli brukt for å sende deg Nyhetsbrevet. Jeg vil aldri dele din kontaktinformasjon med noen andre. Og du kan enkelt avbestille når som helst du måtte ønske.
Kjell Ramstad


Nedenfor viser Alexa
(det blå tallet, ca. 500.000)
dette nettstedets
rangering ut fra
mengde trafikk og
viste sider i
forhold til internetts
totalt over
100 millioner nettsteder.

Nettstedet startet
mai 2007


Av norske nettsteder
rangerer siden
i følge Alexa
som ca nr. 3000
(daglig variasjon)
når det gjelder
mengde trafikk
og viste sider
målt opp mot
ca 500 000 norske nettsteder.